Ändra företagsnamn

Vill du ändra ditt företagsnamn ska du utan dröjsmål anmäla namnet till handelsregistret.

Det nya företagsnamnet uppdateras i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma informationstjänst på ytj.fi och i informationstjänsten Virre efter att det har registrerats.

Vi rekommenderar att inte använda namnet före registrering. Det är inte säkert att namnet kommer att kunna godkännas direkt, utan det kan behöva omformuleras. Låt alltså inte trycka företagsnamnet till exempel på skyltar, reklamer eller blanketter förrän namnet har antecknats i handelsregistret.

Du kan påskynda handläggningen av din anmälan genom att ange flera namnalternativ. Läs mer om namnalternativ och val av företagsnamn.

Att ändra namn i aktiebolag innebär ändring av bolagsordning, i öppna bolag och kommanditbolag ändring av bolagsavtal och i andelslag stadgeändring.

Gå till anvisningarna för ändringsanmälan:

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.12.2018