Gå direkt till innehållet
Valikko

Hur ansöker jag om att häva registrering av företagsnamn hos PRS?

Du kan lämna in ansökan, om registreringen av ett företagsnamn (firma) skadar dig eller din verksamhet.

Ansökan kan vara fritt formulerad och den undertecknas av sökanden eller av ett ombud som sökanden har befullmäktigat.

Ansökan om hävande av registrering av firmanamn kostar 400 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Ange följande i ansökan:

  • sökande (företagets namn och FO-nummer)
  • sökandens eller ombudets kontaktuppgifter
  • det företagsnamn som du vill häva.

Ange i ansökan om du vill att företagsnamnet ska hävas helt eller till en viss del. Om du ansöker om hävande till en viss del, ange den del av verksamhetsområdet på grund av vilket du ansöker om hävande.

Motivera din ansökan: ange hur registreringen av företagsnamnet skadar dig eller din verksamhet.

Uppge också om ett mål som gäller samma företagsnamn pågår, eller har avgjorts genom en lagakraftvunnen dom, mellan samma parter vid marknadsdomstolen.

Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur skickar jag ansökan till PRS?

Skicka ansökan

  • antingen per post till:

PRS
Juridiska enheten
00091 PRH

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2022