Regionala handelsregistertjänster

Bostadsaktiebolagens handelsregisterärenden centraliserades till Patent- och registerstyrelsen (PRS) år 2015. På samma gång upphörde magistraterna och NTM-centralerna med sina regionala handelsregistertjänster.

Skatteförvaltningens serviceställen

Skatteförvaltningens och PRS gemensamma anmälningsblanketter är tillgängliga i e-tjänsten på ytj.fi. Det är möjligt att lämna in blanketterna också i Skatteförvaltningens serviceställen, men du kan inte betala handelsregistrets behandlingsavgifter där.

Se e-tjänsten på ytj.fi och kontaktuppgifterna för Skatteförvaltningens serviceställen.

Nyföretagarcentralerna

Nyföretagarcentralerna erbjuder mångsidig rådgivning, blanketter och anvisningar för dem som planerar att bli företagare.

Se nyföretagarcentralernas kontaktuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.08.2018