Personuppgifter i handelsregistret

Anmäl följande identifieringsuppgifter om personer till handelsregistret:

  • fullständigt namn
  • personbeteckning
  • medborgarskap och
  • hemkommun.

Ange födelsedatum för personer som saknar finländsk personbeteckning. För utomlands bosatta personer ska du ange hemadress i stället för hemkommun.

Dessutom anmäler du som personuppgift exempelvis personers roll i företaget, till exempel styrelseledamot eller verkställande direktör.

Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, anmäl personers identifieringsuppgifter på en särskild personuppgiftsblankett. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Handelsregisterutdrag

Företagets gällande uppgifter i handelsregistret visas i registerutdraget. Uppgifterna är offentliga och alla har tillgång till dem.

På registerutdrag visas följande uppgifter om personer:

  • fullständigt namn
  • födelsedatum
  • medborgarskap
  • hemkommun.

För dem som är bosatta utomlands visas bosättningsland i stället för hemkommun.

Behandling och utlämnande av personuppgifter

Närmare information om hur vi behandlar och lämnar ut personuppgifter finns i handelsregistrets dataskyddsbeskrivning. Läs handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.08.2019