Inkomna handelsregisterärenden

Ärenden 2019
2018
2017
2016
2015
Etableringsanmälningar (nya företag) 39 968 38 545 37 481
31 904
28 982
Ändrings- och nedläggningsanmälningar 149 815 145 596 128 666
116 193
81 999
Anmälningar om förmånstagare 23 050 0
0
0
0
Anmälningar om adress- och kontaktuppgifter
61 123
53 776
47 870
44 081
38 093
Anmälningar om bokslut
243 034
233 580
221 037
216 273
208 313
Ansökningar och så vidare
4 698
4 271
4 018
4 064
3 536
Ansökningar om LEI-nummer
3 582
6 856
14 473
291
323
LEI-ändringsanmälningar
921
475
62
42
31

2016

Från och med 2016 omfattar siffrorna anmälningar från bostadsaktiebolag. Under 2016 tog vi emot 1 172 etableringsanmälningar och 29 529 ändringsanmälningar från bostadsaktiebolag.

Ansökningar och så vidare

Ansökningar i anslutning till fusion, delning, offentlig stämning vid likvidation, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.01.2021