Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform

Företagsform 10.6.2021 20202019
2018
2017
2016
Aktiebolag 10 027
20020
18100 14700 13848
13584
Andelslag 37
92
142 178 169
214
Bostadsaktiebolag 463
929
1060 1128 1182
1151
Bostadsrättsförening
0
0
0
0
1
0
Enskild näringsidkare
7842
16484
17581
18850
17838
14527
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering
0
0
0
0
1
0
Filial till utländsk näringsidkare
31
88
105
130
128
112
Försäkringsaktiebolag 0
1
0
0
0
0
Ideell förening
19
2249
48
30
42
Kommanditbolag
85
254
424
502
559
610
Publikt aktiebolag
02
3
1
4
6
Statens affärsverk 1
Stiftelse
1 31
2
51
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
174
380
429
0
0
0
Ömsesidigt försäkringsbolag
0
1
0
0
0
0
Öppet bolag
84
176
319
397
451
509
Sammanlagt
18 764
38452
38213
35936
34216
30756
Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2021