Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform

Företagsform 20202019
2018
2017
2016
Aktiebolag 20020
18100 14700 13848
13584
Andelslag 92
142 178 169
214
Bostadsaktiebolag 929
1060 1128 1182
1151
Bostadsrättsförening
0
0
0
1
0
Enskild näringsidkare
16484
17581
18850
17838
14527
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering
0
0
0
1
0
Filial till utländsk näringsidkare
88
105
130
128
112
Försäkringsaktiebolag 1
0
0
0
0
Ideell förening
2249
48
30
42
Kommanditbolag
254
424
502
559
610
Publikt aktiebolag
2
3
1
4
6
Stiftelse
31
2
51
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
380
429
0
0
0
Ömsesidigt försäkringsbolag
1
0
0
0
0
Öppet bolag
176
319
397
451
509
Sammanlagt
38452
38213
35936
34216
30756
Utskriftsversion
Uppdaterad 11.01.2021