Uppföljning av företags egna uppgifter

Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder avgiftsfria tjänster med vilka företag och privatpersoner kan bevaka sina uppgifter som finns antecknade i handelsregistret och på så sätt skydda sig mot bedrägerier.

I vår nya tjänst får du ett e-postmeddelande från handelsregistret när ditt företag har lämnat in en anmälan. På det här sättet får du snabbt och enkelt veta om ditt företags pågående registreringar.

Vi skickar ett meddelande automatiskt till ditt företag inom ungefär en timme efter att anmälan har kommit in till handelsregistret. När du har fått meddelandet kan du kontrollera anmälans detaljer i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Om du efter att du har kontrollerat uppgifterna misstänker att någon utan tillstånd har lämnat in en anmälan i ditt företags namn, kontakta genast handelsregistrets rådgivning.

Vi skickar ett meddelande om anmälan endast i det fall att ditt företag har anmält en fungerande e-postadress. Anmäl således ditt företags e-postadress till handelsregistret och se till att den är uppdaterad.

E-postadresser är officiell information och tillgängliga i företagssökningen på ytj.fi och i andra företagsinformationstjänster.

Du kan använda e-tjänsten på ytj.fi (ändringsanmälan) för att anmäla din e-postadress och ändringar i den. Gå till e-tjänsten på ytj.fi.

Om ditt företags e-postadress varken är antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi eller i handelsregistret, kan du beställa uppföljning genom att använda vår blankett:

Beställ uppföljning av företagets egna uppgifter:

Beställningsblankett (pdf, 0,04 Mb)

Kontroll av egna personuppgifter

På webbplatsen suomi.fi kan du kontrollera att dina personuppgifter i handelsregistret är korrekta. Logga in i tjänsten antingen med nätbankskoder, mobil-ID eller chipförsett personkort (EID-kort). I tjänsten kan du kontrollera att dina roller som finns antecknade i handelsregistret är korrekta.

Gå till suomi.fi.

Om du misstänker att dina personuppgifter missbrukas, kan du lämna in ett registreringsförbud till handelsregistret. Då måste vi ha ditt tillstånd för att kunna registrera dina personuppgifter i ett företags eller en sammanslutnings uppgifter. Läs mer om registreringsförbud.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.01.2018