Officiell företagsinformation över hela Europa


European Business Register (EBR) är en datatjänst som är gemensam för 26 europeiska länders handelsregister och som levererar officiell och pålitlig registerinformation direkt från det nationella handelsregistret i dessa länder.

I Finland erbjuder Alma Talent Oy europeisk företagsinformation via EBR. Kontakta:


EBR-tjänsten erbjuds också av bl.a. handelsregistermyndigheterna i Estland och Sverige. Tjänsteproducenterna hittar du på webbplatsen www.ebr.org.

Grunduppgifter, företrädare, bokslut och andra företagsuppgifter

Du kan söka företagsuppgifter från Europa på företagets firmanamn eller nummer. Nästan alla länder som är med i tjänsten erbjuder sökning på firmanamn utan kostnad: sökningen ger identifieringsuppgifterna för ett företag, dvs. företagets namn, nummer och namnet på registret.

Alla de handelsregister som är med i EBR-tjänsten tillhandahåller rapporten Företagspresentation. Rapporten innehåller följande uppgifter:

  • företagets firmanamn och nummer
  • adress- och kontaktuppgifter
  • företagsform och företagets status
  • verksamhetsområde
  • registreringsdag och registerförare
  • aktiekapital och dagen då företaget senast har lämnat in sina bokslutshandlingar

Uppgifter om företagets företrädare, t.ex. styrelseledamöter och verkställande direktörer, är tillgängliga bl.a. från Belgien, Danmark, Estland, Lettland, Norge, Storbritannien och Sverige. I EBR-tjänsten får du företagsbokslut från bl.a. följande länder: Estland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Norge, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Dessutom erbjuder EBR många andra registerdokument från olika länder, såsom t.ex. bolagsordningar, årsdeklarationer coh registreringsintyg.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.05.2018