Dokument till påseende i PRS kundtjänst – beställ på förhand

Om du vill läsa handelsregisterdokument i PRS kundtjänst (Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors), måste du lämna in en beställning på förhand per e-post till arkisto@prh.fi.

Ange företagets namn, FO-nummer och dina kontaktuppgifter i beställningen.
Vi levererar dokumenten ungefär ett dygn efter beställningen.

Du kan mot avgift ta kopior av dokumenten och skriva ut uppgifter från våra databaser.
Våra kundrådgivare hjälper dig gärna med informationssökning och användning av dataterminalerna.


Utskriftsversion
Uppdaterad 20.08.2020