Beställningsblankett

Med blanketten nedan kan du beställa skräddarsydda, manuellt sammanställda dokument, dokumentkopior och bokslut från handelsregistret.

Vi skickar dokumenten per post eller e-post och fakturerar för dem efteråt. I priset på beställningen tillkommer ett faktureringstillägg på 6,50 euro och i postförsändelser även ett expeditionstillägg på 5,50 euro.

Leveranstiden för dokument är cirka en vecka.

OBS! Vissa anmälningshandlingar som rör bostadsaktiebolag skaffar vi åt våra kunder från landsarkivet i Uleåborg. Om du ska beställa en sådan handling ber vi dig specificera din beställning, till exempel genom att ange diarienumret på handlingen i fältet "Tilläggsuppgifter".

OBS! Om du har för avsikt att begära ett
apostille-intyg från Myndigheten för digitalisering och bebolkningsdata för ett utdrag eller annat dokument som du har beställt från Patent- och registerstyrelsen, ange detta i fältet "Tilläggsuppgifter" för att vi kan förse dokumentet, som levereras per traditionell post, med underskrift och stämpel.

Kryssa för det dokument du ska beställa och leveranssättet. Ange namnet på företaget och eventuella tilläggsuppgifter samt skriv in dina kontaktuppgifter. Svara på antispamfrågan "Vad är...?" med siffror (t.ex. 6) och klicka på "Sänd".

Läs mer om dokumentens innehåll.

Välj dokument

Beställning*

Välj leveranssätt

I priset på beställningen tillkommer ett faktureringstillägg på 6,50 euro och i postförsändelser även ett expeditionstillägg på 5,50 euro. Ange i fältet "Tilläggsuppgifter" om du vill att dokumentet som du har beställt förses med underskrift och stämpel.
Obs! Dokument som förses med underskrift och stämpel skickar vi per traditionell post (inte per e-post).

Leveranssätt*

Beställningen gäller följande företag:

Beställare (leveransadress):

Ange alltid din postadress för faktureringen och eventuella andra kontaktuppgifter som behövs för leveransen samt ditt telefonnummer för eventuella frågor.

 
Utskriftsversion
Uppdaterad 23.06.2020