Gå direkt till innehållet
Meny

Förvaltningsråd – anmälan till handelsregistret

När det har skett ändringar i andelslagets förvaltningsråd, måste ändringarna utan dröjsmål anmälas till handelsregistret. Ansvaret för att anmälan görs ligger på styrelsens ordinarie ledamöter och verkställande direktören.

Ändringar som gäller förvaltningsråd kan endast anmälas på pappersblanketter. Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Blanketter för anmälan

 • Blankett Y4, bilageblankett 14A och personuppgiftsblankett (pdf, 826.6 kt)
 • Anmäl förvaltningsrådet i sin helhet på blanketterna.
 • Ange personernas namn och födelsedatum på handelsregistrets blanketter. Ange personernas namn och personbeteckning på en särskild personuppgiftsblankett. För utländska personer anger du namn och adress på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer.
 • Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller av en person som endera av dessa två har befullmäktigat. När den befullmäktigade personen undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

 • Kopia av eller utdrag ur ett andelsstämmoprotokoll. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Du kan bifoga en annan redogörelse för valet om det i andelslagets stadgar har bestämts att en ledamot eller ledamöter i förvaltningsrådet ska väljas av någon annan part.
 • Redogörelse för valet av förvaltningsrådets ordförande
 • Kvitto på att behandlingsavgiften är betald.

Obs! Bifoga inte dokument (till exempel protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Behandlingsavgifter

Om du enbart anmäler ändring av förvaltningsråd, är behandlingsavgiften 95 euro.

Exempel på avgifter:

 • Behandlingsavgiften är 95 euro för att anmäla ändring av förvaltningsråd.
 • Om du anmäler både förvaltningsråd och styrelse, är behandlingsavgiften 135 euro (95 + 40).
 • Om du anmäler förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör, är behandlingsavgiften 175 euro (95 + 40 + 40).
 • Behandlingsavgiften för ändring av stadgar är 380 euro. Om du samtidigt anmäler personbyten, är behandlingsavgiften för anmälan 380 euro, det vill säga personbyten ingår i avgiften.

Betala behandlingsavgiften i förväg.
Gå till prislistan över behandlingsavgifter.
Gå till betalningsanvisningarna.

Tidsfrist

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.07.2023