Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter

Den här anvisningen gäller tillsynsmyndigheter, rapporteringsskyldiga och advokatföreningen enligt penningtvättslagen. Se även "Vem anmäler?" nedan. Gå till anvisningen för företag om att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret.

Med tillsynsanmälan rapporterar du brister och inkonsekvenser som du upptäckt i förmånstagaruppgifter som registrerats hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Tillsynsanmälan är gratis.

Obs! Lämna inte in en tillsynsanmälan om företaget eller sammanslutningen ännu inte har lämnat in sin anmälan om förmånstagare till handelsregistret.

Kontrollera först genom att söka på framsidan i informationstjänsten Virre om företaget eller sammanslutningen har registrerade anmälningar om förmånstagare. Uppgift om registrering av förmånstagaranmälan visas i företagets eller sammanslutningens grunduppgifter. Gå till informationstjänsten Virre.

Vem anmäler?

Tillsynsanmälan lämnas in av någon av följande aktörer som anges i penningtvättslagen:

  • rapporteringsskyldiga (till exempel bank, advokatbyrå eller revisor)
  • tillsynsmyndigheter
  • advokatföreningen.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in tillsynsanmälan på vår blankett. Spara blanketten på din dator innan du fyller i och skriver ut den.

Öppna: Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter (6 kap. 5 § i penningtvättslagen) (pdf, 0,65 Mb)

Fyll i blanketten och skicka den

  • som pdf-fil via skyddad e-post eller
  • per post till
Patent- och registerstyrelsen
Företag och sammanslutningar/Juridiska enheten
00091 PRH

Om du skickar blanketten via skyddad e-post, välj "PRH Registratur" som mottagare. Skriv i rubriken för ditt meddelande "Tillsynsanmälan om förmånstagaruppgifter" samt namnet och FO-numret för det företag eller den sammanslutning som tillsynen gäller. Skicka skyddad e-post.

Vad gör PRS efter att ha tagit emot anmälan?

Vi skickar ett brev till det företag eller den sammanslutning vars uppgifter tillsynsanmälan gäller. I brevet uppmanar vi företaget eller sammanslutningen att korrigera de rapporterade bristerna i förmånstagaruppgifterna inom utsatt tid.

Om vi inte får något svar inom den utsatta tiden, kan vi stryka förmånstagaruppgifterna ur företagets eller sammanslutningens handelsregisteruppgifter.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om skyldigheten att rapportera om bristfälliga och inkonsekventa förmånstagaruppgifter finns i 6 kap. 5 § i penningtvättslagen.

Bestämmelser om rapporteringsskyldiga finns i 1 kap. 2 § 1 mom. i penningtvättslagen.

Bestämmelser om tillsynsmyndigheterna och advokatföreningen finns i 7 kap. 1 § 1 och 2 mom i penningtvättslagen.

Läs mer i penningtvättslagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.08.2020