Corona och bokslutsanmälan (räkenskapsperioder som gått ut 30 september 2019–31 mars 2020)

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Innan företaget lämnar in bokslutsanmälan måste dess bokslut fastställas.

Till exempel bokslutet av ett aktiebolag fastställs i ordinarie bolagsstämman, varefter bolaget har två månader att lämna in sitt bokslut till handelsregistret.

På grund av coronavirusepidemin har riksdagen stiftat en temporär lag med stöd av vilken företag under vissa förutsättningar kan skjuta upp stämman som gäller fastställande av bokslutet till slutet av september 2020.

Vilka företagsformer gäller den här anvisningen?

Anvisningen gäller följande företagsformer:

  • aktiebolag och publika aktiebolag
  • andelslag
  • andelsbanker
  • försäkringsaktiebolag och publika försäkringsaktiebolag
  • ömsesidiga försäkringsbolag och publika ömsesidiga försäkringsbolag
  • sparbanker
  • försäkringsföreningar.

Gå till våra anvisningar om de företag som inte behöver lämna in sina bokslut till handelsregistret.

Vilka räkenskapsperioder gäller den temporära lagen?

Lagen gäller de räkenskapsperioder som har gått ut mellan 30 september 2019 och 31 mars 2020.

Företag måste hålla stämman om fastställandet av bokslutet senast den 30 september 2020.

När måste bokslutet lämnas in till handelsregistret?

Bokslut för räkenskapsperioder som gått ut mellan 30 september 2019 och 31 mars 2020 måste lämnas in till handelsregistret inom två månader från fastställandet av bokslutet, senast 30 november 2020.

Om företaget lämnar in sitt bokslut för sent, skickar vi företaget en faktura på 85 euro för behandlingsavgiften.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Läs våra anvisningar om att lämna in bokslut direkt till handelsregistret. Gå till våra anvisningar: Bokslut till handelsregistret.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om uppskjutande av stämman där bokslutet fastställs finns i lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (290/2020). Lagen trädde i kraft den 1 maj 2020 och är i kraft fram till 30 september 2020.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.05.2020