Hur kompletterar och korrigerar jag bokslutet som lämnats in tillsammans med skattedeklarationen?

Du kan komplettera och korrigera bokslutet som lämnats in tillsammans med skattedeklarationen ända tills beskattningen slutförs. Företagets beskattning slutförs inom 6–10 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Korrigera skattedeklarationen på elektronisk väg om du ursprungligen lämnade in den elektroniskt.

Om du lämnade in skattedeklarationen på papper, korrigera den på elektronisk väg i tjänsten MinSkatt.

Bifoga alla bokslutshandlingar på nytt exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Obs! Beskattningen kan slutföras innan företaget har fastställt sitt bokslut. När företagets beskattning har slutförts, lämna in det fastställda bokslutet direkt till handelsregistret. Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.

När du korrigerar skattedeklarationen, stryks inte de bokslutshandlingar ur handelsregistret som du har lämnat in tidigare. De är offentliga och tillgängliga exempelvis i informationstjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

Hur kan jag begära att ett registrerat bokslut ska strykas ur handelsregistret?

Du kan begära PRS att stryka registrerade bokslutshandlingar om de innehåller felaktiga eller känsliga uppgifter.

Vi stryker inte enskilda handlingar. Därför måste du lämna in alla korrigerade bokslutshandlingar på nytt till PRS. Bifoga en motiverad begäran som verkställande direktören eller en styrelseledamot har undertecknat. Se adress för bokslutsanmälningar.


Utskriftsversion
Uppdaterad 02.03.2020