Bokslut tillsammans med skattedeklarationen till handelsregistret

Lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen om företagsformen är något av följande:

  • aktiebolag
  • andelslag
  • andelsbank och sparbank
  • ömsesidigt försäkringsbolag.

Aktiebolag kan lämna in sitt bokslut i elektroniskt IXBRL-format. Gå till anvisningen Elektroniskt bokslut för aktiebolag.

Övriga företagsformer måste lämna in bokslutet till handelsregistret separat. Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.

När du lämnar in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen, bifoga bokslutet till skattedeklaration exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar. Då förmedlar Skatteförvaltningen bokslutet till handelsregistret inom cirka en vecka.

Skattedeklarationen är gratis.

Obs! På grund av coronasituationen förlänger Skatteförvaltningen den utsatta tiden för skattedeklarationerna för samfund. Gå till Skatteförvaltningens nyhet om tidsfristen för skattedeklarationen för samfund på vero.fi.

Läs mer på följande sidor:

Obs! I vissa fall behöver företag inte lämna in en skattedeklaration. De flesta företag måste däremot lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret även om verksamheten har avbrutits eller lagts ner. Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.04.2021