Bokslut tillsammans med skattedeklarationen till handelsregistret

Lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen om företagsformen är något av följande:

  • aktiebolag
  • andelslag
  • andelsbank och sparbank
  • ömsesidigt försäkringsbolag.

Övriga företagsformer måste lämna in bokslutet till handelsregistret separat. Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.

När du lämnar in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen, bifoga bokslutet till skattedeklaration exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar. Då förmedlar Skatteförvaltningen bokslutet till handelsregistret inom cirka en vecka.

Skattedeklarationen är gratis.

Läs mer på följande sidor:

Obs! I vissa fall behöver företag inte lämna in en skattedeklaration. De flesta företag måste däremot lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret även om verksamheten har avbrutits eller lagts ner. Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.06.2020