Öppna bolag och kommanditbolag: bokslut till handelsregistret

Öppna bolag och kommanditbolag lämnar in anmälan till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång endast om ett av följande krav uppfylls:

 1. Ett aktiebolag är bolagsman i det öppna bolaget eller ansvarig bolagsman i kommanditbolaget.
 2. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, vars ansvariga bolagsman är ett aktiebolag, är bolagsman eller ansvarig bolagsman.
 3. Om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade eller den omedelbart föregående räkenskapsperioden:
    • omsättning 12 000 000 euro
    • balansomslutning 6 000 000 euro
    • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Vad kostar det?

Anmälan om bokslut är gratis.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

 • per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt meddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.
eller
 • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2021