Hur kompletterar och korrigerar jag bokslutet som lämnats in direkt till handelsregistret?

Du kan komplettera och korrigera bokslutet som du lämnat in till handelsregistret.

Skicka blanketten för registrering av bokslut samt alla offentliga bokslutshandlingar i samma försändelse till handelsregistret.

Du måste skicka in alla bokslutshandlingar på nytt till Patent- och registerstyrelsen (PRS) – alltså inte enbart kompletteringar eller korrigerade handlingar. Då kan vi se till att vi registrerar bokslutet på korrekt sätt.

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

eller
  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

Hur kan jag begära att ett registrerat bokslut ska strykas ur handelsregistret?

Du kan begära PRS att stryka registrerade bokslutshandlingar om de innehåller felaktiga eller känsliga uppgifter.

Vi stryker inte enskilda handlingar. Därför måste du lämna in en korrigerad bokslutshandling som helhet på nytt till PRS. Bifoga en motiverad begäran som verkställande direktören eller en styrelseledamot har undertecknat. Den skriftliga begäran bifogas till de offentliga bokslutshandlingarna. Skicka handlingarna till adressen ovan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2020