Enskilda näringsidkare (företagare med firma): bokslut till handelsregistret

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämnar in bokslutet endast om minst två av följande gränser har överskridits under den avslutade eller den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

  • omsättning 12 000 000 euro
  • balansomslutning 6 000 000 euro
  • antalet anställda i genomsnitt 50 personer.

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vad kostar det?

Anmälan om bokslut är gratis.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.


Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

  • per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt meddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.
eller
  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.


Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2021