Aktiebolag, andelslag och övriga företagsformer: bokslut till handelsregistret

Lämna in bokslutet inom en bestämd tidsperiod som börjar löpa från räkenskapsperiodens utgång.

Aktiebolag, andelslag, försäkringsbolag och europabolag

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång om företagsformen är någon av följande:

   • aktiebolag, publikt aktiebolag, andelslag eller andelsbank
    • om bokslutet inte har lämnats in till handelsregistret tillsammans med skattedeklarationen
    • om beskattningsperioden har gått ut och det inte längre är möjligt att lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen
   • försäkringsaktiebolag
   • publikt försäkringsaktiebolag
   • ömsesidigt försäkringsbolag
   • publikt ömsesidigt försäkringsbolag
   • europabolag.

Övriga företagsformer

Lämna in bokslutet till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång om företagsformen är någon av följande:

 • sparbank
 • försäkringsförening
 • hypoteksförening
 • europeisk ekonomisk intressegruppering.

Att lämna in bokslut på PRS uppmaning

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan uppmana företaget att lämna in sitt bokslut om det inte har lämnat in det inom utsatt tid. PRS skickar ett uppmaningsbrev till företaget och ber det att lämna in bokslutet. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Spara blanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

eller
 • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.


Utskriftsversion
Uppdaterad 06.10.2020