Ny tjänst för föreningar: från 30 november 2021 kan du lämna in nedläggningsanmälan på nätet

I fortsättningen kan föreningar anmäla nedläggning (upplösning) på nätet. Den elektroniska nedläggningsanmälan införs 30 november 2021. Samma dag publicerar vi också våra nya anmälningsanvisningar på prh.fi.

Nedläggningsanmälan är gratis.

Vad behöver jag för att lämna in anmälan?

Innan anmälan måste föreningen ha fattat beslut om upplösningen och vidtagit likvidationsåtgärder i samband med upplösningen.

För att logga in i e-tjänsten och underteckna anmälan behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I din anmälan ska du ange namn och finländska personbeteckningar för de personer (likvidatorer) som har ansvarat för likvidationsåtgärderna.

Ordföranden eller någon av likvidatorerna undertecknar anmälan. Någon annan kan färdigställa anmälan innan den undertecknas.

Kom också ihåg andra e-anmälningar för föreningar

I fortsättningen kan de flesta föreningar lämna in nästan alla sina anmälningar till föreningsregistret på nätet.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

För mer information kontakta:

Föreningsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
fram till 30 november mån–fre kl. 9.00–16.15
från och med 1 december mån–fre kl. 9.00–15.00

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.11.2021