Telefontiden för vår kundservice ändras 1 december 2021

Telefontiden för vår kundservice ändras: från 1 december 2021 är telefontjänsten öppen mån–fre kl. 9.00–15.00.

Numret är 029 509 5040.

Se kundtjänstens kontaktuppgifter.

Våra e-tjänster

På vår webbplats prh.fi finns omfattande anvisningar för att lämna in anmälningar och ansökningar och söka information. Gå till sidan om våra e-tjänster.

Rådgivning per e-post

Vi ger råd per e-post i följande ärenden:

  • handelsregistret eller företagsinteckningar: neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi
  • föreningsregistret eller stiftelseregistret: neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi
  • varumärken eller mönster (designskydd): neuvonta.tavaramerkki@prh.fi
  • patent eller nyttighetsmodeller: neuvonta.patentti@prh.fi

Besökskundtjänst

Vår besökskundtjänst i Helsingfors är tillsvidare öppen mån–fre kl. 12.00–16.15.

Förfrågningar:
Kirsi Lahtinen
Chef för kundservice och informationstjänster
Tfn 029 509 5808
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.11.2021