Icke-verksamma företag har strukits ur handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit icke-verksamma företag ur handelsregistret. Företagen har inte anmält om fortgående företagsverksamhet inom utsatt tid.

Avregistrering av företag grundar sig på 24 § i handelsregisterlagen. Enligt bestämmelsen i lagen ska ett företag avregistreras ur handelsregistret om företaget inte har lämnat in anmälan till handelsregistret under de senaste tio åren och det finns anledning att anta att företaget har lagt ned sin verksamhet. Enligt de av Skatteförvaltningen erhållna uppgifterna var de avregistrerade företagen icke-verksamma.

Avregistrerade företag

En lista över de avregistrerade företagen (4 oktober 2021) finns på prh.fi.

I mars 2021 skickade vi ett uppmaningsbrev till de företag som var med i avregistreringsförfarandet. I brevet bad vi företagen anmäla om fortgående företagsverksamhet. Läs mer om uppmaningsbrevet.

I maj 2021 publicerade vi på prh.fi en kungörelse där vi uppmanade företagen i avregistreringsförfarandet att anmäla om fortgående verksamhet senast den 27 september 2021. Läs mer om kungörelsen.

Därtill informerade vi om avregistreringsförfarandet och tidsfristen i våra övriga kommunikationskanaler.

Vad innebär avregistrering?

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om avregistrering ur handelsregistret.

För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningen. Gå till Skatteförvaltningens kontaktuppgifter på vero.fi.

Återregistrering av avregistrerat företag

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag. Läs vår anvisning om återregistrering.

Förfrågningar

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån - fre kl. 9.00 - 16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.10.2021