WIPO meddelar: Förteckning har publicerats över kännetecken som ska skyddas med stöd av artikel 6ter i Pariskonventionen

WIPO har publicerat ett meddelande om emblem, officiella kontroll- eller garantibeteckningar, vapen, flaggor och övriga emblem och beteckningar som skyddas enligt artikel 6ter i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd.

Gå till WIPOs meddelande på engelska.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.10.2021