Stiftelser: lämna genast in årsrapport som saknas för 2020

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som övervakar stiftelser, skickade i augusti en påminnelse per post till närmare 500 stiftelser vars räkenskapsperiod gick ut 31 december 2020 och som inte hade lämnat in sin årsrapport till PRS inom lagstadgad tid på 6 månader.

Stiftelser måste upprätta en årsrapport för varje räkenskapsperiod och lämna in den till PRS.

PRS förelägger stiftelsens ledning vite om den trots uppmaningsbrevet inte lämnar in sin årsrapport för 2020 eller kompletterar sin bristfälliga rapport.

Det är i första hand stiftelsens styrelseordförande som föreläggs vite. Vitesbeloppet är 3 300 euro.

Du kan gratis kontrollera i Sökning av stiftelser i informationstjänsten Virre om stiftelsens årsrapport redan finns inlämnad och registrerad på behörigt sätt. Gå till informationstjänsten Virre.

Hur lämnar jag in årsrapporten?

Skicka årsrapporten per post eller via skyddad e-post till PRS.

Per post

Lämna in årsrapportshandlingarna som ensidiga kopior i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna. Skicka årsrapporten till:

PRS
Stiftelsetillsyn
00091 PRH

Per e-post

Använd skyddad e-post, eftersom stiftelsens årsrapport omfattar sekretessbelagda specifikationer till balansräkningen. Bifoga årsrapporten i pdf-format till ditt e-postmeddelande. Lämna in den offentliga årsrapporten och den sekretessbelagda balansspecifikationsdelen som separata bilagor. Välj "Inlämning av årsrapport för stiftelse" som mottagare. Läs våra anvisningar och skicka skyddad e-post till PRS.

Nytt för 2021: Nätfakturor till stiftelser som har en adress för nätfakturor

Varje år skickar PRS stiftelserna ett beslut om förordnande av tillsynsavgift och en faktura. Tillsynsavgiften och dess storlek grundar sig på lagen.

Om stiftelsen har en adress för nätfakturor, skickar PRS tillsynsavgiften direkt till den adressen. Stiftelsen behöver inte särskilt anmäla nätfakturaadressen till PRS.

Om stiftelsen inte har någon adress för nätfakturor, skickar PRS fakturan till stiftelsens postadress.

PRS skickar inte fakturor via e-post.

I år skickar PRS beslutet och fakturan för tillsynsavgiften i september. Stiftelsen måste betala tillsynsavgiften till PRS konto senast på förfallodagen. Kontonumret står på fakturan.

För mer information kontakta:

Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597 (mån–fre kl. 13.00–15.00) eller via e-post till valvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.09.2021