Anmälan om tillsynsuppgifter 2021

Revisor: Lämna in anmälan om tillsynsuppgifter senast 8 september 2021

Du kan fylla i årets anmälan om tillsynsuppgifter i e-tjänsten ända till 8 september 2021. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Skicka tillsynsuppgiftsblanketten till Patent- och registerstyrelsen (PRS) via tjänsten senast 8 september 2021.

Med anmälan samlar vi in uppgifter om revisorernas yrkeskunskap. Vi behöver uppgifterna för att övervaka att revisorerna bibehåller förutsättningarna för godkännande samt för kvalitetssäkring, för att föra revisorsregistret och ta ut revisorsavgifter.

Länk till e-tjänsten: https://tilintarkastajat.prh.fi/

Revisionssammanslutning: Fyll i anmälan om tillsynsuppgifter 9 september – 7 oktober 2021

Du kan fylla i anmälan om revisionssammanslutningens tillsynsuppgifter i e-tjänsten 9 september – 7 oktober 2021. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Skicka tillsynsuppgiftsblanketten till Patent- och registerstyrelsen (PRS) via tjänsten senast 7 oktober 2021.

Vi skickar länk och anvisningar till sammanslutningarna vecka 36.

För mer information kontakta:

Tuuli Calonius-Pitkänen
Planerare
Tfn 029 509 5578
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi


Utskriftsversion
Uppdaterad 07.09.2021