Företag: e-anmälningen av bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal ändras från 31 augusti 2021

Anmälningen av bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal i e-tjänsten på ytj.fi ändras från och med 31 augusti 2021.

När du från och med 31 augusti 2021 lämnar in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi, visas gällande bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal i textfältet. Uppdatera de uppgifter som har ändrats. Om textfältet är tomt, fyll i eller bifoga till textfältet innehållet i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet i sin helhet.

Observera att bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet registreras i den form som de visas i textfältet.

Från 31 augusti 2021 ska du inte längre bifoga bolagsordning eller stadgar som word- eller pdf-filer till din e-anmälan.

Observera att öppna bolag och kommanditbolag ska även i fortsättningen lägga till det undertecknade bolagsavtalet som bilaga. Bifoga öppna bolagets eller kommanditbolagets bolagsavtal eller aktiebolagets bolagsstämmoprotokoll eller andelsstämmoprotokollet i ett senare skede till din anmälan.

Anmälan om ändring av bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal är avgiftsbelagd. E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Det är billigare att lämna in en e-anmälan än att använda pappersblanketter (Y-blanketter).

För att lämna in anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5040
mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.08.2021