WIPO:s nya biosekvensstandard ST.26 och redigeringsprogram för sekvenser

Medlemsstaterna i Världsorganisationen för immaterialrätt WIPO har kommit överens om att om en nationell eller internationell patentansökan omfattar biosekvenser, ska de utarbetas enligt den nya standarden ST.26 (nuförtiden ST.25).

WIPO:s generalförsamling bestämmer om ikraftträdandet av den nya standarden i oktober 2021. Den nya standarden och motsvarande PCT-stadgeändringar träder i kraft tidigast den 1 januari 2022. På motsvarande sätt ändras 11 § i patentbestämmelserna fram till dess.

WIPO har i samarbete med patentverken utvecklat ett WIPO Sequence-program för sökande. Med hjälp av programmet kan sökanden utarbeta sekvenslistor i enlighet med ST.26, när ansökan omfattar en sekvens av tio eller fler nukleotider eller en oförgrenad sekvens av fyra eller fler aminosyror.

Du kan ladda ned WIPO Sequence-programmet (Windows, Linux eller MacOS) till din egen arbetsstation på WIPO:s webbplats: www.wipo.int/standards/en/sequence

PRS handläggningssystem har förberett sig på att handlägga sekvenser som är utformade enligt den nya standarden. Efter att den nya standarden har trätt i kraft kontrollerar vi sekvenserna i patentansökan i samband med den formella granskningen med WIPO:s sekvensvalidator-verktyg. Om vi upptäcker problem i sekvensen, kontaktar vi sökanden.

Anvisningar och författningar som anknyter till standarden

11 § i patentbestämmelserna:

"Om ansökan omfattar en sekvens av tio eller fler nukleotider eller en oförgrenad sekvens av fyra eller fler aminosyror, ska i beskrivningen ingå en sekvenslista över dessa som är utformad enligt WIPO:s standard ST.25. Sekvenslistan ska också lämnas in i datorläsbar form. Sökanden eller hans eller hennes ombud ska intyga att listorna motsvarar varandra."

Se WIPO Standard ST.26 (pdf) på engelska på WIPO:s webbplats.

För mer information kontakta:
Jani Päiväsaari
Byråchef
tfn 029 509 5842
e-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.07.2021