Betalningen av patentavgifter kommer att förnyas 2022

Vi kommer att införa en ny betalningstjänst för patent i början av 2022. I den nya tjänsten kan du söka patent- och nyttighetsmodellavgifter i större omfattning än förut. Du kan också ladda upp egna patentbetalningsfiler till tjänsten. I fortsättningen betalar du alla avgifter direkt i tjänsten via nätbank eller depositionskonto eller med kreditkort. Vi kommer att ge mer information på hösten om vår nya praxis som gäller depositionskontot.

Vårt mål är att alla patent- och nyttighetsmodellavgifter ska kunna betalas enkelt och smidigt. De betalda avgifterna visas i realtid i tjänsten, vilket innebär att antalet felaktiga och dubbla avgifter minskar.

Vi återkommer med mer information om tjänsten under hösten 2021.

För mer information kontakta:
Lasse Koivisto, fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2021