Handelsregistrets kunder – se upp för vilseledande telefonsamtal, brev och fakturor

Som handelsregistrets kund kan du få telefonsamtal och brev eller fakturor och beställningsblanketter som inte har något att göra med Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister.

De kommer från Finland eller från andra länder och är på finska eller på engelska.

Hurdana vilseledande telefonsamtal?

Handelsregistret ringer aldrig "marknadsföringssamtal", utan ringer upp dig endast om det finns brister i den anmälan som ditt företag lämnat in.

Uppringaren kan erbjuda dig till exempel möjlighet att kontrollera företagets registeruppgifter och sedan uppdatera uppgifterna i ett "företagsregister" eller i e-tjänsten på ytj.fi mot en årsavgift. Du kan få den uppfattningen att ditt företag kommer att strykas ur "registret" om du inte betalar avgiften.

Hurdana vilseledande brev?

I de brev som handelsregistret skickar ut står det alltid klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.

I breven kan man till exempel erbjuda dig möjlighet att kontrollera och uppdatera dina uppgifter i ett "företagsregister" eller i e-tjänsten på ytj.fi.

Skydda dig mot företagskapning och falska anmälningar

Vi erbjuder olika slags tjänster för att skydda dig mot bedrägerier.

Tjänsterna är gratis.

Gå till anvisningen på prh.fi på sidan Skydda dig mot företagskapning och falska anmälningar.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.06.2021