Anmäl styrelsen till handelsregistret senast 29.9.2021 för att ditt företag ska undvika avregistrering

Företag och bostadsaktiebolag vars styrelse inte finns antecknad i handelsregistret riskerar avregistrering. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att avregistrera även verksamma företag om de inte anmäler sin styrelse till registret inom utsatt tid.

Företag och bostadsaktiebolag som löper risk för avregistrering

Avregistreringsförfarandet berör 285 aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag, som inte har anmält sin styrelse till handelsregistret trots vårt uppmaningsbrev.

Se en lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet. (pdf, 0.14 Mt)
Vi har antecknat uppmaningen i handelsregisteruppgifterna för de företag som är med i avregistreringsförfarandet. Dessa företag ska anmäla sin styrelse till handelsregistret senast 29 september 2021.

Ett handelsregisterutdrag om uppmaningen har skickats till företagen till den adress som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Uppmaningen har publicerats även i Officiella tidningens nummer47/2021 18.6.2021.

Anmäl styrelsen till handelsregistret senast 29.9.2021

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, ska du lämna in en anmälan om ändring av styrelse till registret senast den 29 september 2021. Styrelsens sammansättning måste vara i enlighet med bolagsordningen eller stadgarna.

Du kan kontrollera företagets registrerade uppgifter och köpa företagets registrerade bolagsordning i vår informationstjänst Virre. Gå till informationstjänsten Virre.

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Se våra anvisningar på prh.fi:

Anmälan om ändring av styrelse kostar 40 euro i e-tjänsten och 95 euro på pappersblankett.

Avregistrering i oktober

PRS kan stryka även ett verksamt företag ur handelsregistret om företaget trots uppmaningar inte anmäler sin styrelse senast den 29 september 2021 och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i oktober.

Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §), lagen om andelslag (23 kap. 4 §) och lagen om bostadsaktiebolag (22 kap. 4 §).

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.06.2021