Näringsförbud överförs nu elektroniskt från Rättsregistercentralen till handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Rättsregistercentralen (RRC) har öppnat en förbindelse mellan sina system. Uppgifter om personer som meddelats näringsförbud överförs nu elektroniskt från RRC till handelsregistret vid PRS.

Uppgifterna överförs en gång om dygnet från RRC till handelsregistret.

Näringsförbudet visas i handelsregistersystemet och som anteckning i handelsregisterutdraget.

Den som meddelats näringsförbud får inte

  • driva affärsverksamhet som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen
  • personligen vara ansvarig bolagsman
  • vara styrelsemedlem, suppleant, verkställande direktör eller ha en annan därmed jämförbar ställning eller faktiskt leda verksamheten eller sköta förvaltningen.

Gå till Finlex och läs mer om näringsförbud.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.06.2021