Vi förnyade varumärkessidorna

Vi har förnyat våra varumärkessidor på prh.fi. Nu är det enklare att hitta varumärkesinformation och anvisningar för att ansöka om, upprätthålla och förnya varumärken. Vi har också fäst uppmärksamhet på att innehållet är begripligt och läsbart.

Vi har lagt till ett nytt avsnitt "Inför ansökan om varumärke" med nyttig information och tips för planering av varumärken. Avsnittet ger också viktig information om vad du ska ta reda på innan du lämnar in din registreringsansökan. De nya sidorna innehåller även en snabbguide för varumärkessökande. Den ger en sammanfattning av det viktigaste som du måste ta i beaktande när du ansöker om ett varumärke.

Gå till de nya varumärkessidorna.


För mer information kontakta:

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Tfn 029 509 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi


Utskriftsversion
Uppdaterad 08.06.2021