Dags för stiftelser att lämna in sin årsrapport till PRS stiftelsetillsyn

Stiftelserna är skyldiga att årligen lämna in sina årsrapporter till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vi förlänger inte den i lagen angivna tidsfristen för inlämning av årsrapporter. Inte heller coronasituationen ger stiftelser möjlighet att avvika från tidsfristen på 6 månader.

Årsrapporten är en offentlig handling med undantag av specifikationerna till balansräkningen.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift men ingen separat registreringsavgift för årsrapporten. Vi skickar en faktura för tillsynsavgiften i september‒oktober per post till den adress som finns antecknad i stiftelseregistret. Kontrollera stiftelsens adress i företagssökningen på ytj.fi och ändra den om det behövs.

Vår tillsyn över stiftelser grundar sig på årsrapporterna. Läs i vårt nyhetsbrev om de försummelser stiftelsetillsynen kan ta ställning till.

När ska jag lämna in årsrapporten?

Lämna in årsrapporten inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, lämna in årsrapporten för 2020 senast 30 juni 2021.

Observera att allt är i ordning om stiftelsen redan har lämnat in årsrapporten för 2020. Årsrapporten visas i informationstjänsten Virre. Uppgifterna uppdateras i Virre inom några veckor. Du kan se i informationstjänsten Virre när årsrapporten är uppdaterad i stiftelsens registeruppgifter.

Vad ska jag anmäla i årsrapporten?

Ange stiftelsens FO-nummer och dess fullständiga, officiella namn i handlingarna.

Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll.

Hur lämnar jag in årsrapporten?

Du kan skicka årsrapporten per post eller via skyddad e-post till PRS.

Det blir möjligt att lämna in uppgifterna i IXBRL-format 2022.

Per post

Lämna in handlingarna som ensidiga kopior i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna.

Skicka årsrapporten till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH

Per e-post

Använd skyddad e-post eftersom stiftelsens årsrapport omfattar sekretessbelagda specifikationer till balansräkningen. Bifoga årsrapporten i pdf-format till ditt e-postmeddelande. Lämna in den offentliga årsrapporten och den sekretessbelagda balansspecifikationsdelen som separata bilagor. Välj "Inlämning av årsrapport för stiftelse" som mottagare. Läs mer om skyddad e-post.

För mer information kontakta:
Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597 (mån–fre kl. 13.00–15.00) eller per e-post till valvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.06.2021