Aktiebolag och andelslag: Det är avgiftsbelagt att lämna in bokslutet för sent

Det är gratis att lämna in bokslutet om det lämnas in till handelsregistret inom den i lagen utsatta tiden.

För registrering av bokslut som lämnas in för sent debiterar vi en behandlingsavgift på 85 euro.

Behandlingsavgiften för ett försenat bokslut gäller de räkenskapsperioder som avslutat 2019 eller senare.

Avgiften betalas inte på förhand utan vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften baserar sig på lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992) och arbets- och näringsministeriets förordning (1097/2019) utfärdad med stöd av nämnda lag.

När måste bokslutet lämnas in?

För att det vore gratis att lämna in bokslutet, måste aktiebolag och andelslag lämna in sitt bokslut inom åtta (8) månader från räkenskapsperiodens utgång.

På grund av coronavirusepidemin gäller en temporär lag som tillåter företag att skjuta upp stämman som gäller fastställande av bokslutet till slutet av september 2021. Lagen gäller de företag vars räkenskapsperiod har gått ut mellan den 30 september 2020 och den 31 mars 2021. Dessa företag kan lämna in sina fastställda bokslut till handelsregistret avgiftsfritt senast den 30 november 2021.

Observera att när du lämnar in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen, måste du bifoga bokslutet till skattedeklaration exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar. Annars förmedlas bokslutet inte till handelsregistret.

När bokslutet har registrerats i handelsregistret, skickar vi ett handelsregisterutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Läs närmare anvisningar på webbplatsen prh.fi:

Hur kan jag få en påminnelse om räkenskapsperiodens utgång?

Innan tidsfristen för gratis inlämning löper ut skickar vi en påminnelse till de aktiebolag och andelslag som ännu inte lämnat in sitt bokslut.

Om du vill få en påminnelse, se till att följande uppgifter alltid är uppdaterade i handelsregistret:

  • räkenskapsperiod
  • företagets besöks- eller postadress eller en gällande e-postadress.

Observera att företaget självt ansvarar för att lämna in sitt bokslut i tid. Vi debiterar en behandlingsavgift för registrering av ett försenat bokslut även om företaget inte hade fått påminnelsen.

Ajourför adress- och kontaktuppgifterna

När ditt företags adress- och kontaktuppgifter ändras, lämna in en adressändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Det är gratis att ändra adress- och kontaktuppgifter. Läs mer om adress- och kontaktuppgifter på webbplatsen prh.fi.

För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5900

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.06.2021