Uppdatera företagets adress- och kontaktuppgifter i handelsregistret på nätet

När ditt företags adress- eller kontaktuppgifter ändras, lämna in en ändringsanmälan i e-tjänst på ytj.fi.

Anmälan är gratis.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha

  • finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller
  • ett mobil-ID eller
  • ett chipförsett personkort (EID-kort).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in en anmälan om ändrade adress- eller kontaktuppgifter.


Ytterligare information:
Handelsregistrets rådgivning
mån–fre kl. 9.00–16.15
tfn 029 509 5900
Utskriftsversion
Uppdaterad 04.06.2021