Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata meddelar: Läckte dina personuppgifter ut i offentligheten eller blev du offer för identitetsstöld? Nu får du samlade råd från Suomi.fi-webbtjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en informations- och ärendehelhet i Suomi.fi-webbtjänsten, där medborgarna får information om hur de ska agera om de misstänker att deras personuppgifter har hamnat i fel händer.

Via tjänsten kan man också administrera centrala förbud i samband med informationsläckor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Sådana är förbudet mot utlämnande av kontaktuppgifter samt förbudet mot adressändring (förhindra flyttanmälan) som meddelas till befolkningsdatasystemet. Administrering av förbud kräver alltid stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskortets elektroniska medborgarcertifikat.

Tjänsten ger också råd och vägledning om hur användaren kan administrera förbud som andra aktörer ansvarar för. Sådana är t.ex. kreditförbud och förbud att göra anteckningar om en person i handels-, förenings- och stiftelseregistren.

Läs hela meddelandet på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats dvv.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2021