Företag: Anmäl styrelsen till handelsregistret för att ditt företag ska undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar ett uppmaningsbrev till företag och bostadsaktiebolag vars styrelse inte har antecknats i handelsregistret.

PRS kan stryka även ett verksamt företag ur handelsregistret eller försätta det i likvidation om företaget trots uppmaningar inte anmäler sin styrelse till registret.

Företag och bostadsaktiebolag som löper risk för avregistrering

Avregistreringsförfarandet berör 307 aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag vars handelsregisteruppgifter saknar en anteckning om styrelse.

Se en lista över de företag och bostadsaktiebolag som är med i avregistreringsförfarandet. (pdf, 0.16 Mt)
Avregistreringsförfarandet grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §), lagen om andelslag (23 kap. 4 §) och lagen om bostadsaktiebolag (22 kap. 4 §).

Gör så här om du får ett uppmaningsbrev

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, anmäl styrelsen utan dröjsmål genom att lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret. Styrelsens sammansättning måste vara i enlighet med bolagsordningen eller stadgarna.

Du kan kontrollera företagets registrerade uppgifter och köpa bolagsordningen i vår informationstjänst Virre. Gå till tjänsten Virre.

Lämna in din anmälan om ändring av styrelse i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett (Y-blankett). Se våra anvisningar på prh.fi:

Anmälan om ändring av styrelse kostar 40 euro i e-tjänsten på ytj.fi och 95 euro på pappersblankett.

Om du inte anmäler en behörig styrelse inom den tid som anges i brevet, får du en ny uppmaning.

Vi stryker ditt företag ur handelsregistret i oktober 2021 om du trots uppmaningarna inte lämnar in anmälan.


För mer information kontakta:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.05.2021