Aktiebolag: Har bolagsstämman gjort ändringar? Anmäl ändringarna till handelsregistret i e-tjänsten på ytj.fi

Bolagsstämman i ett aktiebolag fattar beslut om till exempel byte av styrelse och revisorer samt ändring av bolagsordning. Sådana ändringar måste anmälas till handelsregistret utan dröjsmål.

Snabbast lämnar du in anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

I e-tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna.

Läs våra anvisningar om att anmäla ändring av styrelse och revisorer.
Läs våra anvisningar om att anmäla ändring av bolagsordning.

Ytterligare information:
Handelsregistrets rådgivning
mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.05.2021