Du kan ansöka om att häva registrering av företagsnamn hos PRS

Du kan ansöka om att häva registrering av företagsnamn (firma) hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) från 1 maj 2021. Det företagsnamn som ansökan om hävande avser måste vara registrerat i handelsregistret.

Ansökan är gratis.

PRS kan häva registreringen av företagsnamnet helt eller till den del som det utgör hinder för registrering.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om att häva registrering av företagsnamnet om namnet inte till exempel har använts under de senaste fem åren.

PRS tar inte ansökan upp till prövning om ett mål som gäller samma företagsnamn pågår mellan samma parter i domstolen.

Ansökan är gratis och kan vara fritt formulerad. Ansökan undertecknas av sökanden eller av ett ombud som sökanden har befullmäktigat.

PRS avgör ärendet på basis av ansökan och givna yttranden. Avgörandet kan överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen.

Läs närmare anvisningar om hur du ansöker om att häva registrering av företagsnamn (firma) hos PRS.

För mer information kontakta:
Handelsregistrets rådgivning
Mån–fre kl. 9.00–16.15
Tfn 029 509 5040

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.05.2021