Revisionstillsynens rapporter har publicerats

Revisionstillsynens verksamhetsberättelse, årsrapporter om undersökningsärenden och kvalitetsgranskningar 2020 samt sammandrag av kvalitetsgranskningarna revisionssammanslutningar och revisorer 2016–2018 (PIE) är tillgängliga på vår webbplats.

Gå till revisionstillsynens verksamhetsberättelse 2020.
Gå till revisionstillsynens årsrapport om undersökningsärenden 2020.
Gå till revisionstillsynens årsrapport om kvalitetsgranskningar 2020.
Gå till sammandraget av kvalitetsgranskningarna revisionssammanslutningar och revisorer 2016–2018 (PIE)

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.04.2021