EUIPO:s och medlemsmyndigheternas gemensamma meddelande om granskning av formella krav och registreringshinder för nya typer av märken

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och myndigheterna i EU-medlemsländerna har utarbetat ett gemensamt meddelande om granskningen av formella krav och registreringshinder och/eller ogiltighetsgrunder för nya typer av varumärken, nämligen märken med ljud, rörliga bilder, multimedia och hologram, och de nya sätten att återge dem.

Det gemensamma meddelandet har som mål att myndigheterna i de olika länderna och EUIPO ska dra liknande och förutsägbara slutsatser. Syftet är att öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl experter som användare. Även om formella krav och registreringshinder för nya typer av märken alltid granskas fall till fall, används dessa principer som vägledning för att säkerställa en förutsägbar slutsats. Meddelandet beskriver också hurdana konsekvenser avskaffandet av kravet på grafisk återgivning har i granskningen.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har deltagit i att utarbeta meddelandet och för sin del samtyckt till det. Finland tillämpar den gemensamma praxisen från och med den 14 april 2021.

Läs meddelandet om granskning av formella krav och registreringshinder för nya typer av märken på EUIPO:s webbplats.

För mer information kontakta:
Sara Henriksson
Äldre jurist
Tfn 029 509 5523
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.04.2021