Aktiebolag: Lämna in bokslutet till handelsregistret i elektronisk form

Aktiebolag kan lämna in sitt bokslut till handelsregistret i elektroniskt IXBRL-format.

Elektroniska bokslut utarbetas med hjälp av IXBRL-språk (Inline eXtensible Business Reporting Language). I bokslut i IXBRL-format visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar. Detta minskar bland annat risken för att väsentliga uppgifter saknas i bokslutet.

Elektroniska bokslut lämnas in till handelsregistret via bokföringsprogram som använder IXBRL-gränssnitt.

Lämna in aktiebolagets bokslut till handelsregistret inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång. Om du lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro.

Läs våra anvisningar om elektroniskt bokslut för aktiebolag på prh.fi.

Elektroniskt bokslut som lämnats in till handelsregistret inom den utsatta tiden för skattedeklarationen förmedlas till Skatteförvaltningen

När du lämnar in ett elektroniskt bokslut till handelsregistret inom den utsatta tiden för skattedeklarationen, behöver du inte skicka bokslutet separat till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen får de elektroniska bokslutsuppgifterna som lämnats in inom utsatt tid automatiskt från Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Obs! Förfarandet medför inga ändringar i tidsfristerna för inlämning av uppgifter till Skatteförvaltningen. Om bolaget lämnar in sitt bokslut till handelsregistret efter den utsatta tiden för skattedeklarationen, måste bolaget eventuellt lämna in ett separat bokslut till Skatteförvaltningen.

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
Tfn
029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.04.2021