Lämna in registreringsförbud och ge ditt samtycke för uppdraget som ansvarsperson på nätet

Du kan lämna in registreringsförbud till PRS, det vill säga anmäla att du inte får antecknas som ansvarsperson i ett företag, en förening eller en stiftelse. Då registrerar vi dig inte som ansvarsperson utan ditt särskilda samtycke. Nu är det möjligt att på nätet lämna in registreringsförbud och ge sitt samtycke.

Anmäl registreringsförbud på vår nätblankett. Med blanketten anmäler du registreringsförbud i de PRS register som du vill, såsom handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret.

Registreringsförbudet gäller tills vidare men du kan när som helst återkalla den. Även återkallelsen kan du anmäla på nätet.

Om du har anmält registreringsförbud och någon anmäler dig som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning, kontaktar vi den person som lämnat in anmälan för att inhämta samtycket. Du ger ditt samtycke med vår nätblankett.

Samtycket gäller endast ansvarspersonens uppdrag i det företag som lämnat in anmälan.

Observera: Alla anmälningar som anknyter till registreringsförbudet kräver stark autentisering, och därför måste du ha finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Vi registrerar inte registreringsförbud, samtycke eller återkallelse av registreringsförbud som anmäls enbart med ett e-postmeddelande.

Läs mer om registreringsförbud, att återkalla förbudet och att ge samtycke till uppdraget som ansvarsperson.

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5900
mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.04.2021