Handelsregistret är överbelastat med inkomna anmälningar

Handläggningstiderna för handelsregisteranmälningar är nu längre än vanligt. Vi beklagar de olägenheter som detta orsakar.

Vi har vidtagit olika åtgärder för att lösa situationen. Målet är att handläggningstiderna ska bli kortare under våren.

Handläggningstiden för ändringsanmälningar som lämnats in via e-tjänsten på ytj.fi är för tillfället cirka 23 arbetsdagar. Etableringsanmälningar och anmälningar om företrädande som lämnats in via e-tjänsten handlägger vi snabbare, inom 2–4 arbetsdagar.

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan kommer in till dess att vi registrerar ärendet eller, i fråga om bristfälliga anmälningar, till dess att vi kontaktar anmälaren. Se våra beräknade handläggningstider.

Följ handläggningen av din anmälan

Du kan följa handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre. Gå till "Sökning av anmälningar" och ange ditt FO-nummer. Förutom uppgift om hur handläggningen framskrider, får du också avgiftsfritt reda på diarienummer, ankomstdag och typ av anmälan. Övriga uppgifter är avgiftsbelagda. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd företagssökningen i Virre för att ta reda på numret.

Du kan också kontakta handelsregistrets rådgivning för att fråga i vilket skede handläggningen av din anmälan befinner sig. Se kontaktuppgifterna nedan.

Du får besked om registreringen

När din anmälan har registrerats skickar vi dig ett handelsregisterutdrag per post. Du får beskedet också per e-post om e-postadressen till ditt företag eller den part som lämnar tilläggsuppgifter om anmälan har förts in i handelsregistret.

Om det finns fel eller brister i din anmälan vilka gör att ärendet inte kan registreras direkt, kontaktar vår handläggare dig per brev eller telefon.

Förfrågningar:

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.04.2021