EUIPO:s och medlemsmyndigheternas gemensamma meddelande om bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och myndigheterna i EU-medlemsländerna har utarbetat ett gemensamt meddelande som gäller inlämning och framställning av bevisning samt hantering av konfidentiell bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken.

De gemensamma meddelanden har som mål att myndigheterna i de olika länderna och EUIPO ska följa en gemensam praxis i sina beslut. Syftet är att öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl experter som användare. Den gemensamma praxis som nu publiceras syftar till att beskriva allmänna principer för bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken. Syftet är att ge information om tillåtlighet hos olika typer av bevisning, om bevismedel och beviskällor, fastställande av relevanta datum, sätt att lägga fram bevisning och bevisning som omfattas av sekretess.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ska inte implementera den gemensamma praxisen nämnd ovan. Vi tar emellertid de principer som presenteras i den gemensamma praxisen i beaktande vid handläggningen och uppmanar även varumärkessökande att bekanta sig med dem.

Läs meddelandet om bevisning i överklagandeförfaranden för varumärken på EUIPO:s webbplats.

För mer information kontakta:
Sara Henriksson
Äldre jurist
Tfn 029 509 5523
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2021