Skydda dig och ditt företag mot bedrägerier

Patent- och registerstyrelsen (PRS) erbjuder en rad olika tjänster för att skydda dig mot till exempel företagskapningar och falska anmälningar. Tjänsterna är avgiftsfria.

Se upp för vilseledande samtal och brev

Samtal rörande uppdatering av ditt företags uppgifter i "företagsregistret" kommer inte från PRS handelsregister. Handelsregistret ringer upp dig endast om det finns brister i anmälan som ditt företag lämnat in.

Det är särskilt varumärkessökande och -innehavare som får vilseledande brev och falska fakturor. Observera att det i de brev som vi skickar ut alltid står klart och tydligt att avsändaren är Patent- och registerstyrelsen.

Välj endast e-anmälningar på ytj.fi

När du undertecknar en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, välj att anmälningar för ditt företag endast lämnas in på elektronisk väg i fortsättningen. Så säkerställer du att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar till handelsregistret och Skatteförvaltningen.

Följ upp ändringar i ditt företags uppgifter

När du lämnar in en ändringsanmälan till handelsregistret skickar vi ditt företag ett e-postmeddelande så snart som vi har tagit emot anmälan.

Om du inte har anmält företagets e-postadress till registret, kan du komma överens med PRS om skickande av meddelandet.

Kontrollera dina uppgifter och anmäl registreringsförbud

Du kan kontrollera i tjänsten på suomi.fi om du är antecknad i handelsregistret som ansvarsperson. Till exempel en styrelseledamot är ansvarsperson.

Om du misstänker att dina personuppgifter missbrukas, lämna in ett registreringsförbud till PRS. Då antecknar vi dig inte som ansvarsperson i ett företag, en förening eller en stiftelse utan ditt särskilda samtycke.

Ytterligare information

Läs mer på prh.fi om hur du kan skydda dig mot bedrägerier.

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2021