PRS avregistrerar icke-verksamma företag ur handelsregistret: Undvik avregistrering – lämna in anmälan

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att stryka icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag ur handelsregistret.

Vi skickar den här veckan ett brev till de företag och bostadsaktiebolag som löper risk för avregistrering och

  • som inte har lämnat in anmälningar till handelsregistret under de senaste 10 åren
  • som inte har företagsinteckningar i kraft
  • som inte har en ansökan eller anmälan om företagsinteckning under behandling
  • som enligt Skatteförvaltningen inte bedriver någon verksamhet.

Gör så här om du får ett brev från PRS

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, lämna in en ändringsanmälan inom den tid som anges i brevet. Se våra anvisningar och läs mer om förfarandet på prh.fi.

Vår rätt att avregistrera icke-verksamma företag ur handelsregistret grundar sig på handelsregisterlagen (24 §).

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
tfn 029 509 5040
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2021