Anmäl ändringar i uppgifterna för registrerade varumärken via vår e-tjänst

Det är viktigt att du anmäler till Patent- och registerstyrelsen (PRS) om uppgifterna för ditt registrerade varumärke förändras.

Det enklaste sättet att ansöka om ändring är att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. Då är också handläggningstiden för din ansökan kortare.

I e-tjänsten kan du lämna in

 • en ansökan som gäller
  • överlåtelse av varumärke samt ändring av innehavare
  • ändring av varumärkesinnehavarens namn och hemort
  • ändring av ombud eller ändring av ombudets namn och hemort
  • begränsning av varu- och tjänsteförteckning
  • licens, det vill säga rätt att använda ett varumärke
  • pantsättning
 • en invändning
 • en ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring av varumärke.

Du kan använda e-tjänsten om du har

 • personliga nätbankskoder eller
 • ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller
 • ett chipförsett personkort (EID-kort).

Fyll i de uppgifter som ändrats och betala eventuell ansökningsavgift. I det sista steget får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Gå till e-tjänsten och lämna in ändringsansökan.

Observera att om du bara vill anmäla ändring av gatu- eller postadress, skicka uppgiften till PRS per e-post till tmposti@prh.fi.

Om också hemorten ändras, lämna in en ändringsansökan via e-tjänsten.

För mer uppgifter kontakta

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2021