Små och medelstora företag: Bidrag till ansökningsavgifter för varumärken och design

Under 2021 kan små och medelstora företag söka bidrag till ansökningsavgifter för varumärken och design (mönsterrätt). Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO. Du kan få bidrag både till nationella ansökningar som lämnas in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och till EU-varumärkesansökningar och formgivningsansökningar som lämnas in till EUIPO. Nationella varumärken och nationell mönsterrätt ger skydd i Finland. EU-varumärken och gemenskapsformgivningar är skyddade i EU.

Ersättningen betalas ut i efterhand och är 50 procent av grundavgifter för ansökningar. Högsta möjliga bidrag är 1 500 euro per företag.

Hur söker jag bidrag?

Det finns fem angivna ansökningsperioder under 2021. Nästa ansökningsperiod börjar 1 mars 2021.

Se datum för alla ansökningsperioder.

Om du vill få bidrag, gör så här:

  1. Lämna in en bidragsansökan i EUIPO:s e-tjänst.
  2. Lämna in din varumärkes- och designansökan inom 30 dagar från att du fått ett positivt bidragsbeslut av EUIPO.
  3. Ansök om ersättning hos EUIPO. Du får ersättningen inom en månad.

Gå igenom checklistan för sökande innan du lämnar in din ansökan.

Observera att du kan lämna in endast en bidragsansökan under varje ansökningsperiod och att du kan få bidrag till ansökningsavgifter bara en gång.

Läs anvisningarna på EUIPO:s webbplats.

Läs svar på vanliga frågor på EUIPO:s webbplats.

IPR-förhandsbedömningstjänst införs också i Finland

Stöd ges även för IPR-förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter (IP Scan) i de medlemsländer där tjänsten är tillgänglig. Finland erbjuder inte ännu tjänsten, men meningen är att den ska vara tillgänglig i maj 2021. Du kan söka bidrag både till ansökningsavgifter och till IPR-bedömningstjänsten. Det innebär att om du har sökt och fått bidrag till ansökningsavgifter i mars, kan du också söka och få bidrag till IPR-förhandsbedömningstjänsten i maj. Observera att det högsta möjliga bidraget är 1 500 euro. I beloppet ingår ersättning både för ansökningsavgifterna och för IPR-förhandsbedömningstjänsten

För mer uppgifter kontakta

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236


Utskriftsversion
Uppdaterad 18.02.2021