Ännu bättre tillgång till tilläggsskyddsuppgifter för patent i PatInfo

Vi har ytterligare förbättrat tillgången till handlingar som gäller tilläggsskydd (SPC) för patent i vår PatInfo-tjänst.

Följande handlingar är nu också tillgängliga i PatInfo: ansökningar om förlängning av tilläggsskyddet för läkemedel för pediatrisk användning, med bilagor, och ansökningsblanketter för tilläggsskydd (PPC) som gäller växtskyddsmedel, med bilagor.

I november 2020 informerade vi att både besluten om SPC-ansökningar och SPC-ansökningsblanketterna med bilagor är tillgängliga i PatInfo.

Vi har även lagt till följande kungörelser om tilläggsskydd i vår Patenttidning:

  • alla inkomna och slutbehandlade SPC- och PPC-ansökningar
  • ansökningar om förlängning av tilläggsskydd
  • beviljade tilläggsskydd och hur tilläggsskyddet har förlängts.

Vi kungör också ogiltiga och förfallna tilläggsskydd i Patenttidning.

Gå till PatInfo.

Gå till kungörelsepublikationen Patenttidning.

Läs mer om tilläggsskydd på vår webbplats.

För mer information kontakta:
Jani Päiväsaari
Byråchef
Tfn 029 509 5842

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.02.2021